การสั่งซื้อกรอบแว่นสายตา

    Smile ขั้นตอนการสั่งซื้อกรอบแว่นสายตา Smile

   1. เลือกกรอบแว่นสายตาที่ท่านต้องการ และระบุจำนวน
   2. กด "สั่งซื้อ"
 
 
   3. ตรวจสอบรายละเอียดของกรอบแว่นสายตาที่ท่านสั่งซื้อ และกด "ดำเนินการต่อ"
 
   4. กรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน
     *ช่องหมายเหตุ ระบุข้อความที่ท่านต้องการแจ้งเพิ่มเติม* (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)
 
   5. ตรวจสอบข้อมูลของท่านอีกครั้ง
   6. กด "ดำเนินการต่อ"
 
   7. ตรวจสอบรายละเอียดใบรายการสั่งซื้อกรอบแว่นสายตา และกด "ยืนยันรายการสั่งซื้อ"
 
   8. ตรวจสอบอีเมล ท่านจะได้รับอีเมลอัตโนมัติจากเว็บ
      **กรุณารออีเมลยืนยันจากเราอีกครั้ง**


9. เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากท่าน เราจะรีบตรวจสอบสินค้า
และแจ้งอีเมลยืนยันให้ท่านอีกครั้ง เมื่อได้รับอีเมลยืนยันจากเราแล้ว 
สามารถโอนเงินค่าสินค้าตามที่เราแจ้งไว้ในอีเมลยืนยันได้เลยค่ะ
 
Visitors: 638,549