กรอบแว่นแบ่งตามขนาด

           กรอบแว่นแบ่งตามขนาดความกว้างกรอบแว่น คุณลูกค้าสามารถวัดขนาดกรอบแว่นที่ใช้อยู่ได้ตามวิธีที่เราแนะนำดังนี้ค่ะ  คลิก!!
   และค้นหาขนาดกรอบแว่นที่ตรงกันได้เลยค่ะ โดยเราแบ่งขนาดไว้ 4 ช่วงขนาด ดังนี้
           ขนาดกรอบแว่นน้อยกว่า 130 มม.
           ขนาดกรอบแว่น 131-135 มม.
           ขนาดกรอบแว่น 136-139 มม.
           ขนาดกรอบแว่น 140 มม. ขึ้นไป

Visitors: 643,487