แว่นตากรองแสงสีฟ้า

             
                   แว่นตาเลนส์ Multicoat-EMI / ANTI-Blue light เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องจ้องจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
            เป็นเวลานาน 
ตัวเลนส์ทำหน้าที่กรองแสงสีฟ้าและรังสี EMI จากหน้าจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ช่วยทำให้
            มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


Visitors: 643,486