แว่นตา Auto Blue Block เลนส์ออโต้กรองแสงสีฟ้า

แว่นตา Auto Blue Block เลนส์กรองแสงสีฟ้าและเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเมื่อออกแดด


                

 

 

                   แว่นตาเลนส์ Multicoat-EMI / ANTI-Blue light เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องจ้องจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
            เป็นเวลานาน ตัวเลนส์ทำหน้าที่กรองแสงสีฟ้าและรังสี EMI จากหน้าจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ช่วยทำให้
            มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

           
    

 
Visitors: 643,334